Bilder fra Unneland

En samling med bilder fra Unneland og omegn, fra nyere og eldre tider.

Velkommen til Unneland!

Unneland og Lid er ei vakker og flat jordbruksbygd som ligg mellom Gullfjellet / Livarden og ned mot Haukelandsvatnet i Arna i Bergen.  Unneland har lange historiske tradisjonar som jordbruksbygd, med drift frå før 1 000 års skiftet. Unneland var før utskiftinga i 1839 den største garden i Arna.  Også nabogarden Lid var rekna som ein stor gard. 

Stiprosjekt

Vemaanen-skilt

fagerh-logo

 

Samarbeidspartnere

Bgk-logo

  

hfk-logo

 

Gjs-logo

 

Liv & Lyst

 

BKK

 

Låveleik logo

 

Hvert år arrangerer Unneland grendalag Familiefestivalen Låveleik. Du finner mer informasjon om dette på Låveleiks websider og facebookside. I tillegg kan du følge Låveleik på Twitter.

LivOGLyst

LivOGLyst er eit program for lokal samfunnsutvikling i Hordaland som er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar. Partnarskapen i Hordaland samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte.

Unneland-bhg-logo

I samarbeid med Unneland barnehage legger Unneland grendalag til rette for drift av Kultur- og aktivitetshuset på Unneland, også kalt HUSET.

Go to top