Det vil bli arrangert årsmøte for medlemmer i Unneland grendalag onsdag 25. mai kl 19:00

Sted: Unneland kultur- og aktivitetshus - HUSET

 

SAKSLISTE:

 Sak 1. Konstituering:

- val av møteledar

- val av referent

- val av to medlemmer til å undertegne referatet fra årsmøtet

- godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2. Styrets årsmelding:

Gjennomgang av årsmeldinga.

Sak 3. Godkjenning av årsregnskap 2015 og budsjett 2016

Forslag til vedtak:

Årsmøte godkjenner årsregnskap for 2015 og budsjett for 2016.

Sak 4. Valg:

- valg av styremedlemmer/ varamedlemmer

- val gav 2 representanter til valgkomité.

Det legges fram forslag til nye kandidater på årsmøtet.

 

Velkommen til årsmøte!

Last ned innkalling til årsmøte (pdf)

Last ned kontingentskriv 2016 (pdf)

Last ned årsmelding 2015 (pdf)

Stiprosjekt

Vemaanen-skilt

fagerh-logo

 

Samarbeidspartnere

Bgk-logo

  

hfk-logo

 

Gjs-logo

 

Liv & Lyst

 

BKK

 

Låveleik logo

 

Hvert år arrangerer Unneland grendalag Familiefestivalen Låveleik. Du finner mer informasjon om dette på Låveleiks websider og facebookside. I tillegg kan du følge Låveleik på Twitter.

LivOGLyst

LivOGLyst er eit program for lokal samfunnsutvikling i Hordaland som er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar. Partnarskapen i Hordaland samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte.

Unneland-bhg-logo

I samarbeid med Unneland barnehage legger Unneland grendalag til rette for drift av Kultur- og aktivitetshuset på Unneland, også kalt HUSET.

Go to top