Det ble arrangert årsmøte for medlemmer i Unneland grendalag onsdag 26. april kl 19:00 i  Unneland kultur- og aktivitetshus - HUSET

 

SAKSLISTE:

 Sak 1. Konstituering:

- val av møteledar

- val av referent

- val av to medlemmer til å undertegne referatet fra årsmøtet

- godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2. Styrets årsmelding:

Gjennomgang av årsmeldinga.

Sak 3. Godkjenning av årsregnskap 2016

Forslag til vedtak:

Årsmøte godkjenner årsregnskap for 2016

Sak 4. Vedtaksendring:

- viser til forslag

Sak 4. Valg:

- valg av styremedlemmer/ varamedlemmer

- valg av representanter til valkomité.

Valkomiteen legg fram forslag til nye kandidatar på årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

 

ÅRSMELDING

 

Last ned årsmelding 2016 (pdf)

Stiprosjekt

Vemaanen-skilt

fagerh-logo

 

Samarbeidspartnere

Bgk-logo

  

hfk-logo

 

Gjs-logo

 

Liv & Lyst

 

BKK

 

Låveleik logo

 

Hvert år arrangerer Unneland grendalag Familiefestivalen Låveleik. Du finner mer informasjon om dette på Låveleiks websider og facebookside. I tillegg kan du følge Låveleik på Twitter.

LivOGLyst

LivOGLyst er eit program for lokal samfunnsutvikling i Hordaland som er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar. Partnarskapen i Hordaland samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte.

Unneland-bhg-logo

I samarbeid med Unneland barnehage legger Unneland grendalag til rette for drift av Kultur- og aktivitetshuset på Unneland, også kalt HUSET.

Go to top