Skilt

I løpet av 2012 og 2013 har Unneland grendalag sammen med flere frivillige jobbet dugnad med å åpne opp og merke de gamle stiene på Vemånen. Det er nå skiltet fra Unneland, Moldalia og Elvebakken til Vemånen. Det er også skiltet sti rundt fiskedammen, mot Ramsdal og videre opp mot Vemånen. To benker er så langt plassert ut, én ved fiskedammen og én ved den gamle St.Hans-bålplassen rett før toppen. Stier og gps-spor vil bli lagt ut på ut.no i løpet av våren 2015.

 

 

 

 

 

Stiprosjekt

Vemaanen-skilt

fagerh-logo

 

Samarbeidspartnere

Bgk-logo

  

hfk-logo

 

Gjs-logo

 

Liv & Lyst

 

BKK

 

Låveleik logo

 

Hvert år arrangerer Unneland grendalag Familiefestivalen Låveleik. Du finner mer informasjon om dette på Låveleiks websider og facebookside. I tillegg kan du følge Låveleik på Twitter.

LivOGLyst

LivOGLyst er eit program for lokal samfunnsutvikling i Hordaland som er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar. Partnarskapen i Hordaland samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte.

Unneland-bhg-logo

I samarbeid med Unneland barnehage legger Unneland grendalag til rette for drift av Kultur- og aktivitetshuset på Unneland, også kalt HUSET.

Go to top