Unneland grendalag jobber for tiden med flere prosjekter, her er en liten oppsummering...

Familiefestivalen Låveleik

Beskrivelse: familiefestival med mål å knytte folk fra nær og fjern tettere sammen, samt skape aktivitet i nærmiljøet.
Status: Pågår, nå på 5 året, alltid med fullt hus.
URL: www.loveleik.no

Utgivelse av historiehefter

Beskrivelse: Gi ut flere historiehefter som til slutt kan oppsummeres i en bygdebok
Status: Hefte 1 - Unneland under krigen 1940 -1945 er fullført. Arbeid med de resterende emneheftene pågår.

Stiprosjekt Vemånen

Beskrivelse: rydding og merking av stier på Vemånen. 
Kategori: Grønn **
Status: FULLFØRT
URL: Stiprosjekt Vemånen

Turvei rundt Fagerhaugen

Beskrivelse: Etablere turvei rundt Fagerhaugen for å lette tilkomst til Haukelandsvannet, samt utplassering av benker og bord. Oppføring av gapahuk.
Kategori: Grønn **
Status: Delvis fullført, vei er etablert men mangler pr dd toppdekke av finere grus. Benker og bord er på plass. Gapahuk er i planlegingsfase.
URL: Fagerhaugen rundt

Stiprosjekt Livarden

Beskrivelse: Merke sti fra Nygårdsvika til Livarden
Kategori: Blå/rød **
Status: Pågår

Stiprosjekt Unneland - Rambjørgsvatnet

Beskrivelse: Merke sti fra Unneland til Rambjørgsvatnet
Kategori: Rød/Sort **
Status: Planlegging pågår

Fiskekultivering i Unnelandselven

Beskrivelse: Opprette gyteplasser for ørret
Status: Pågår

Kultur og aktivitetshuset på Unneland - HUSET

Beskrivelse: Unneland grendalag samarbeider med HUSET for å skape kulturaktiviteter for barn og voksne i nærområdet.
Status: Alltid pågående

 Mobiliseringskampanje #oppforarna

Beskrivelse:  Mobiliseringskampanje #oppforarna mot plassering av godsterminal i Arnadalen.
Status: Pågår

URL: #oppforarna
URL: Mot godsterminal i Arna

 

** Stikategorier: Grønn=Lett, Blå=Middles, Rød=Krevende, Sort=Ekspert

Stiprosjekt

Vemaanen-skilt

fagerh-logo

 

Samarbeidspartnere

Bgk-logo

  

hfk-logo

 

Gjs-logo

 

Liv & Lyst

 

BKK

 

Låveleik logo

 

Hvert år arrangerer Unneland grendalag Familiefestivalen Låveleik. Du finner mer informasjon om dette på Låveleiks websider og facebookside. I tillegg kan du følge Låveleik på Twitter.

LivOGLyst

LivOGLyst er eit program for lokal samfunnsutvikling i Hordaland som er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar. Partnarskapen i Hordaland samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte.

Unneland-bhg-logo

I samarbeid med Unneland barnehage legger Unneland grendalag til rette for drift av Kultur- og aktivitetshuset på Unneland, også kalt HUSET.

Go to top